Domovská stránka » Desatoro dobrovoľníctva

Desatoro dobrovoľníctva

Dobrovoľníctvo je vyjadrením záujmu o veci verejné a prejavom spoluúčasti.

Dobrovoľníctvo je prejavom altruizmu, ochoty prinášať obete v záujme „vyššieho princípu mravného“.

Dobrovoľníctvo je potvrdením pravdy, že nielen chlebom je človek živý.

Dobrovoľníctvo je dôkazom dospelosti, vyzretosti a osobnostnej úrovne každého z nás.

Dobrovoľníctvo je mierou našej skutočnej veľkosti.

Dobrovoľníctvo je gestom veľkorysosti a ušľachtilosti. 

Dobrovoľníctvo je ukážkou symbiózy rozumu, srdca i citu.

Dobrovoľníctvo je vyjadrením nášho svedomia.

Dobrovoľníctvo je oslobodením z otroctva pragmatizmu a prospechárstva.

Dobrovoľníctvo je jednou z najlepších odpovedí na otázku o zmysle života.

Maňo Huba – celoživotný dobrovoľník